Công ty Chúng tôi

Đối tác quen thuộc

  •  Sản phẩm của Công ty luôn có chất lượng tốt và ổn định, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, 80% sản phẩm của Công ty được xuất khẩu trực tiếp qua Trung Quốc, 20% sản phẩm được bán trong nước.

    Ngày 28/7/2007 Công ty Cao su Chư Păh (nay là Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh) đã được tổ chức TUV NORD thuộc Cộng hòa Liên ban Đức công nhận và cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000; Năm 2010, được công nhận và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 ngày 18/02/2011 


Chính sách chất lượng

  • Chúng tôi cam kết tất cả các sản phẩm do Công ty cung cấp ra thị trường đều được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng. Với phương châm:  

                                                                  “CHẤT LƯỢNG LÀ HÀNG ĐẦU 
                                                               TẠO NÊN UY TÍN VÀ SỰ BỀN VỮNG 

 

DỰ ÁN

Các dự án của chúng tôi

     Để đạt được mục tiêu xây dựng Công ty TNHH Một Thành Viên Cao su Chư Păh phát triển ổn định và tăng sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Công ty đã và đang triển khai một số dự án đầu tư nhằm mở rộng quy mô và đa dạng hóa ngành nghề sản xuất - kinh doanh như: Trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến mủ cao su, cà phê, hồ tiêu, sản xuất gỗ thành phẩm, sản xuất phân bón. Thương nghiệp bán buôn và xuất khẩu trực tiếp. Liên doanh đầu tư trồng cao su, cà phê trên nước bạn Lào, Campuchia và đầu tư các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp, thủy điện trong và ngoài nước. 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012

 

Tổng diện tích cao su

Công ty quản lý: 8.92500 ha, định hướng phát triển lên 10.000 ha;  Diện tích cao su tại nước CHDCND Lào: 2.000 ha, định hướng phát triển lên 10.000 ha; Định hướng phát triển cao su tại Campuchia: 10.000 ha.

Kế  hoạch sản xuất  

Năm 2012: Diện tích cao su khai thác trên 6.210 ha, năng suất khai thác bình quân: 1,45 tấn/ha, sản lượng cao su khai thác: 9.000 tấn cao su quy khô, sản lượng cao su thu mua: 500 tấn cao su quy khô, sản lượng cao su chế biến: 9.500 tấn thành phẩm các loại. 

Trồng mới  

Tập trung nguồn lực, tranh thủ  mọi thuận lợi, chuẩn bị  tốt điều kiện để triển khai trồng mới 2.500 ha cao su, đạt tỷ lệ sống 100% kế hoạch.  

 

 

Tài chính 

Doanh thu: 600 tỷ  đồng, lợi nhuận 173 tỷ  đồng, nộp ngân sách 39 tỷ dồng, tiền lương bình quân 7,2 triệu đồng/người/tháng  

 

Đào tạo  

Công tác  đào tạo cán bộ được quan tâm, hàng năm tổ  chức mở các lớp đào tạo tay nghề  cho công nhân khai thác và  gia thuộc...